Doradztwo prawne - online

Wpis

sobota, 05 września 2015

Kto musi uzyskać koncesje?

W Polsce istnieje swoboda działalności gospodarczej co oznacza, że podejmowanie działalności gospodarczej jest dla wszystkich możliwe na równych prawach (z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami). Jednak mimo tego na prowadzenie niektórych rodzajów działalności, trzeba uzyskać koncesję lub inne zezwolenie.  

 

Koncesja czyli zezwolenie odpowiedniego organu administracyjnego na prowadzenie określonej działalności wymagane jest w przypadku: 

 > poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania ich, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 

 > wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, wyrobami, technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

  > wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, 

 > ochrony osób i mienia, 

 > rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, 

 < przewozów lotniczych, 

 < prowadzenia kasyna gry. 

 

W ostatnim czasie wzrosła ilość rodzajów działalności gospodarczej, których prowadzenie wymaga koncesji lub innych pozwoleń. Czy w takim przypadku można powiedzieć, że istnieje swoboda? Na początku można pomyśleć - NIE. Ale celem koncesji jest troska o bezpieczeństwo obywateli i państwa, a także dbałość o interes publiczny. Czy więc jest to złe? Może w pewnych dziedzinach stanowi utrudnienie, ale na pewno wynikają z tego pewne korzyści, które nie zawsze są od razu zauważalne.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
konsultantfinansowy
Czas publikacji:
sobota, 05 września 2015 09:39

Polecane wpisy

Kanał informacyjny

Kontakt
doradca.prawo@gazeta.pl