Doradztwo prawne - online

Wpis

czwartek, 10 marca 2016

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa to coś co może zaskoczyć każdego podatnika. Do obowiązków fiskusa należy kontrola, czy prawidłowo płacimy podatki. Jak przebiega kontrola?

Kontrola podatkowa wyznaczona jest z urzędu, a przeprowadzić ją może co najmniej dwóch kontrolujących czyli przez kompetentnych pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Przed wszczęciem kontroli obowiązkiem ich jest poinformowanie o niej podatnika na piśmie, wysyłając mu zawiadomienie o zamierzonej kontroli podatkowej. Może być ona przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia takiego zawiadomienia.
Kontrola rozpoczyna się w momencie, gdy kontrolujący pokazuje legitymację służbową oraz wręcza kontrolowanemu upoważnienie do jej przeprowadzenia. Upoważnienie musi zawierać zakres, rodzaj oraz okres wykonywanej kontroli. Osoba przychodząca z kontrola nie ma prawa kontrolować innego zakresu, niż ten określony w upoważnieniu.

Należy pamiętać, że w czasie trwania kontroli, podatnik ma obowiązek udzielić wyjaśnień kontrolującemu, dostarczyć żądane dokumenty oraz zapewnić odpowiednie warunki do pracy. Końcowym etapem kontroli jest sporządzenie przez kontrolującego protokołu dokumentującego jej przebieg.

Protokół musi zawierać:

  • - dane kontrolowanego i kontrolujących,
  • - zakres kontroli,
  • - miejsce i czas kontroli,
  • - opis ustaleń faktycznych,
  • - dokumentację przeprowadzonych dowodów,
  • - ocenę prawną,
  • - pouczenie.

 

Podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżenia do protokołu. Musi je wykonać w ciągu 14 dniu od otrzymania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
konsultantfinansowy
Czas publikacji:
czwartek, 10 marca 2016 09:23

Polecane wpisy

Kanał informacyjny

Kontakt
doradca.prawo@gazeta.pl