Doradztwo prawne - online

Wpisy

 • czwartek, 17 marca 2016
  • Raj podatkowy

   O raju podatkowym słyszymy dosyć często. Określa się tym mianem państwa, w których prawo podatkowe jest wyjątkowo korzystne dla przedsiębiorców. Właściciele firm bardzo chętnie przenoszą się do takich państw, ponieważ wiedzą, że są tam dobre warunki do rozwijania własnej działalności gospodarczej.


   Jaki jest cel istnienia rajów podatkowych?
   Głównie chodzi tu o przyciąganie inwestorów na obszary, które odznaczają się obniżoną aktywnością ekonomiczną. Umożliwia to właśnie atrakcyjność przepisów podatkowych. To zrozumiałe, że firmy przenoszą się do rajów podatkowych, bowiem każdy przedsiębiorca ma na uwadze dobro swojego biznesu. 
   Czasem jednak ich interesy pozostają w zgodzie z interesami krajów macierzystych, które na ucieczkach firm do rajów podatkowych wiele tracą. Właśnie dlatego Unia Europejska zaczęła sprzeciwiać się rajom podatkowym, a one zaczęły tracić popularność.


   Do rajów podatkowych zaliczają się między innymi państwa takie jak: Andora, Liechtenstein, Hongkong, Monako, Wyspy Marshalla, Panama, Grenada czy Dominika.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 marca 2016 15:22
 • czwartek, 10 marca 2016
  • Kontrola podatkowa

   Kontrola podatkowa to coś co może zaskoczyć każdego podatnika. Do obowiązków fiskusa należy kontrola, czy prawidłowo płacimy podatki. Jak przebiega kontrola?

   Kontrola podatkowa wyznaczona jest z urzędu, a przeprowadzić ją może co najmniej dwóch kontrolujących czyli przez kompetentnych pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Przed wszczęciem kontroli obowiązkiem ich jest poinformowanie o niej podatnika na piśmie, wysyłając mu zawiadomienie o zamierzonej kontroli podatkowej. Może być ona przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia takiego zawiadomienia.
   Kontrola rozpoczyna się w momencie, gdy kontrolujący pokazuje legitymację służbową oraz wręcza kontrolowanemu upoważnienie do jej przeprowadzenia. Upoważnienie musi zawierać zakres, rodzaj oraz okres wykonywanej kontroli. Osoba przychodząca z kontrola nie ma prawa kontrolować innego zakresu, niż ten określony w upoważnieniu.

   Należy pamiętać, że w czasie trwania kontroli, podatnik ma obowiązek udzielić wyjaśnień kontrolującemu, dostarczyć żądane dokumenty oraz zapewnić odpowiednie warunki do pracy. Końcowym etapem kontroli jest sporządzenie przez kontrolującego protokołu dokumentującego jej przebieg.

   Protokół musi zawierać:

   • - dane kontrolowanego i kontrolujących,
   • - zakres kontroli,
   • - miejsce i czas kontroli,
   • - opis ustaleń faktycznych,
   • - dokumentację przeprowadzonych dowodów,
   • - ocenę prawną,
   • - pouczenie.

    

   Podatnikowi przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżenia do protokołu. Musi je wykonać w ciągu 14 dniu od otrzymania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 marca 2016 09:23
 • środa, 02 marca 2016
  • Rodzaje i funkcje podatków

   Podatnicy jednogłośnie twierdzą, że zrozumienie systemu podatkowego nie jest łatwe.

   Sama definicja podatku znaczy świadczenie pieniężne, nakładane jednostronnie na podatników przez państwo lub inne ograniczenie publiczno-prawne na podstawie przepisów prawa.

   Podatki gospodarcze spełniają określone funkcje. Wyróżniamy:

   • funkcję fiskalną- podatki są głównym źródłem dochodu państwa, dzięki tej funkcji są finansowane wydatki publiczne,
   • funkcję redystrybucyjną – podatek jest środkiem, dzięki któremu państwo dokonuje przemieszczenia środków pieniężnych określonym podmiotom przez instytucję budżetu,
   • funkcję informacyjną, prowadzi do możliwości analizy i kontroli przebiegu procesów gospodarczych ujawniających się w finansowej stronie funkcjonowania podatków,
   • funkcję stymulacyjną- oddziaływanie na decyzje gospodarcze, szczególnie przy wzroście efektywności oraz wybory kierunków i rodzaju działalności gospodarczej.

   Rodzaje podatków:

   1. PODATKI DOCHODOWE: pobierane są od dochodów jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Do podatków dochodowych zaliczamy: PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT- podatek dochodowy od osób prywatnych.
   2. PODATKI MAJĄTKOWE: wymierzone od własności majątku. Zaliczamy do nich m. in podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, podatek od czynności cywilnoprawnych.
   3. PODATKI OD TOWARÓW I USŁUG: zaliczamy do nich głównie VAT- podatek od towarów i usług, akcyza- podatek od niektórych artykułów takich jak alkohol, paliwo, kolejny to cło oraz ryczałt ewidencjonowany.

   Zachęcamy również do zapoznania sie z naszą publikacją na temat podatków w przedsiębiorstwie.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   środa, 02 marca 2016 12:21