Doradztwo prawne - online

Wpisy

 • piątek, 27 maja 2016
 • wtorek, 17 maja 2016
  • Jak przechowywać faktury sprzedaży?

   Podatnicy VAT mają obowiązek wystawiania faktur, które stwierdzają m.in.: dokonanie sprzedaży, datę jej dokonania, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku.

   Podatnicy mają obowiązek przechowywania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów tychże dokumentów, do czasu, w którym nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniające się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Faktury trzeba przechowywać w podziale na okresy rozliczeniowe.

   Przedsiębiorca może w dobrowolny sposób przechowywać faktury, z tymże musi zapewnić on autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność od chwili wystawienia do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Faktury muszą być łatwe do odszukania, tak aby organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej mógł na żądanie bezzwłocznie przejrzeć faktury. Jeśli natomiast faktury przechowywane są w formie elektronicznej, organy muszą mieć łatwy dostęp do przetwarzania danych w nich zawartych.

   Dowiedz więcej więcej na temat kontroli podatkowej. 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 maja 2016 17:14
 • czwartek, 05 maja 2016