Doradztwo prawne - online

Wpisy

 • środa, 07 października 2015
  • Weksel

    

   Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem transakcji gospodarczych. Wszystkie transakcje, które wynoszą jednorazowo powyżej równowartości 15 000 euro, muszą zostać rozliczone w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorcy muszą więc dokonać płatności przy wykorzystaniu bezgotówkowych form płatności. Jedną z nich jest weksel.  

    

   Weksel stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy wekslowej wraz z odsetkami, w określonym miejscu i terminie na rzecz remitenta (wierzyciela), przez wystawcę weksla czyli trasanta.  

    

   Weksel może występować w trzech formach: 

   • in blanko - czyli weksel nie zawierający wszystkich danych, najczęściej tylko podpis. Stanowi on zabezpieczenie, na przykład dla banku.  
   • prosty 
   • trasowany czyli taki, w którym zapłatę sumy wekslowej zleca się trasatowi czyli dłużnikowi trasanta (wystawcy weksla). 

    

   Prawo wekslowe jest jednym z najsurowszych, dlatego ta forma płatności jest pewna. Jednak jest to korzyść dla wierzyciela. Dla dłużnika wystawienie weksla jest sposobem zapłaty, ale też ważnym zobowiązaniem, o którym trzeba pamiętać. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   środa, 07 października 2015 15:40