Doradztwo prawne - online

Wpisy

 • poniedziałek, 15 lutego 2016
  • Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.

   Elektroniczne założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest alternatywnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących zaoszczędzić czas i pieniądze związane z tradycyjną rejestracją spółki z o.o.

   Rejestracja spółki z o.o. online z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w założeniu ma trwać 24 godziny, dlatego nazywana jest także rejestracją w trybie S24.
    

   Jak przebiega proces elektronicznej rejestracji spółki z o.o.?

   1). Rejestracja w systemie S24 wraz z podaniem niezbędnych danych, m.in.: danych wspólników, swoich oraz przyszłej firmy. Wszyscy członkowie mają obowiązek posiadania aktywnego konta w systemie oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego.
   2). Uzupełnienie formularza wniosku.
   3). Wygenerowanie wszystkich formularzy.
   4). Podpisane dokumentów rejestracyjnych elektronicznym podpisem.
   5). Uiszczenie opłaty za wniosek.
   6). Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki. W ciągu 7 dni od dnia wpisu do rejestru należy pokryć kapitał zakładowy oraz złożyć w sądzie wzory podpisów.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 15 lutego 2016 16:23
 • poniedziałek, 08 lutego 2016
 • poniedziałek, 01 lutego 2016
  • Outsourcing podatkowy

   Outsourcing, czyli z języka angielskiego „używanie środków zewnętrznych” jest zjawiskiem występującym w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie podatków.

   Outsourcing charakteryzuje przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez firmę w związku z utrzymaniem stanowisk pracy oraz możliwość korzystania z usług specjalistów z danego obszaru zainteresowania.

   Outsourcing podatkowy wiąże się z świadczeniem usług doradztwa podatkowego w zakresie między innymi:

   - podatku dochodowego od osób fizycznych,
   - podatku dochodowego od osób prawnych, - podatku od towarów i usług,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych.

   Firmy zajmujące się outsourcingiem podatkowym prowadzą nadzór podatkowy zgodnie z rejestrami przygotowanymi samodzielnie lub dostarczanymi przez klienta. Celem outsourcingu podatkowego jest szybka reakcja oraz minimalizacja zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

   A jakie podatki płacone są w przedsiębiorstwach? ZOBACZ.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2016 16:26
 • poniedziałek, 25 stycznia 2016
 • poniedziałek, 18 stycznia 2016
 • poniedziałek, 09 listopada 2015
  • Prawo gospodarcze w Polsce


   Prawo gospodarcze było najbardziej promowane poprzez ZSRR. Po 1945 roku, wraz z wejściem komunizmu do Polski, zaczęło obowiązywać także i w Polsce. Wraz z zmianą systemu gospodarczego w Polsce, straciło ono na znaczeniu. 

   prawo_gospodarcze
   Obecnie prawo gospodarcze jest tak rozbudowaną dyscypliną, że trudno zaliczyć ją do konkretnej gałęzi prawa. Nadal stosuje się jednak nazwę prawa gospodarczego. Przykładem jest często spotykany specjalista - radca prawny z specjalnością w prawie gospodarczym. 


   Obecnie prawo gospodarcze w Polsce dzieli się na dwie odmiany. Pierwszą z nich jest prawo gospodarcze - publiczne, a drugą prawo gospodarcze prywatne, zwane także handlowym.  


   Prawo gospodarcze publiczne ma za zadanie regulację funkcji państwa w gospodarcze. Określa więc władze państwa, jaką może ono wykonywać w dziedzinie gospodarki oraz jej granice. Natomiast prawo gospodarcze - prywatne (prawo handlowe) reguluje stosunki prawne, występujące pomiędzy podmiotami obrotu gospodarczego. Prawo to opiera się na dwóch podstawowych zasadach:

    

    -  zasadzie wzajemnej autonomiczności,

    -  zasadzie równorzędności podmiotów.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 listopada 2015 14:59
 • środa, 07 października 2015
  • Weksel

    

   Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem transakcji gospodarczych. Wszystkie transakcje, które wynoszą jednorazowo powyżej równowartości 15 000 euro, muszą zostać rozliczone w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorcy muszą więc dokonać płatności przy wykorzystaniu bezgotówkowych form płatności. Jedną z nich jest weksel.  

    

   Weksel stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy wekslowej wraz z odsetkami, w określonym miejscu i terminie na rzecz remitenta (wierzyciela), przez wystawcę weksla czyli trasanta.  

    

   Weksel może występować w trzech formach: 

   • in blanko - czyli weksel nie zawierający wszystkich danych, najczęściej tylko podpis. Stanowi on zabezpieczenie, na przykład dla banku.  
   • prosty 
   • trasowany czyli taki, w którym zapłatę sumy wekslowej zleca się trasatowi czyli dłużnikowi trasanta (wystawcy weksla). 

    

   Prawo wekslowe jest jednym z najsurowszych, dlatego ta forma płatności jest pewna. Jednak jest to korzyść dla wierzyciela. Dla dłużnika wystawienie weksla jest sposobem zapłaty, ale też ważnym zobowiązaniem, o którym trzeba pamiętać. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   środa, 07 października 2015 15:40
 • sobota, 05 września 2015
  • Kto musi uzyskać koncesje?

   W Polsce istnieje swoboda działalności gospodarczej co oznacza, że podejmowanie działalności gospodarczej jest dla wszystkich możliwe na równych prawach (z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami). Jednak mimo tego na prowadzenie niektórych rodzajów działalności, trzeba uzyskać koncesję lub inne zezwolenie.  

    

   Koncesja czyli zezwolenie odpowiedniego organu administracyjnego na prowadzenie określonej działalności wymagane jest w przypadku: 

    > poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania ich, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 

    > wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, wyrobami, technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

     > wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, 

    > ochrony osób i mienia, 

    > rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, 

    < przewozów lotniczych, 

    < prowadzenia kasyna gry. 

    

   W ostatnim czasie wzrosła ilość rodzajów działalności gospodarczej, których prowadzenie wymaga koncesji lub innych pozwoleń. Czy w takim przypadku można powiedzieć, że istnieje swoboda? Na początku można pomyśleć - NIE. Ale celem koncesji jest troska o bezpieczeństwo obywateli i państwa, a także dbałość o interes publiczny. Czy więc jest to złe? Może w pewnych dziedzinach stanowi utrudnienie, ale na pewno wynikają z tego pewne korzyści, które nie zawsze są od razu zauważalne.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   sobota, 05 września 2015 09:39
 • środa, 05 sierpnia 2015
  • Podatki w przedsiębiorstwie

   113281433563153

    

   Podatki to nie tylko zmartwienie pracowników, lecz także osób prowadzących działalność gospodarczą. To właśnie tam stanowią one bardzo ważną kwestię, gdyż mają wpływ na finanse jednostki gospodarczej.  

    

   Występujące w przedsiębiorstwach podatki dzielimy na: 

   dochodowe - wśród których wyróżniamy podatek PIT (od osób fizycznych) oraz CIT (od osób prawnych). Podstawa ich naliczenia jest dochód czyli różnica pomiędzy przychodami, a kosztami działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju tego podatku, może być stosowana różna skala podatkowa - progresywna lub liniowa.

   przychodowe - które dotyczą tylko przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustalane są na podstawie przychodów z uwzględnieniem stawek ryczałtowych.  

   konsumpcyjne - obejmujące podatek VAT oraz akcyzę. Podatek od wartości dodanej (VAT) dotyczy wielu przedsiębiorców i wiąże się z sprzedażą towarów lub usług. Natomiast akcyza jest obciążeniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z produktami nią objętymi.

   - majątkowe - dotyczą majątku jaki posiada jednostka. Może to być na przykład podatek od nieruchomości, środków transportu, gruntów itp.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   konsultantfinansowy
   Czas publikacji:
   środa, 05 sierpnia 2015 16:06
 • poniedziałek, 29 czerwca 2015